Dane finansowe

  tys. PLN 2020 2019 Zmiana (%)
  Przychody 2 847 450 3 117 118 (-8,7)
  Wynik operacyjny 158 242 191 422 (-17,3)
  EBIDTA 271 368 278 031 (-2,4)
  Wynik netto 103 586 124 681 (-16,9)

 

Pobierz Dane Finansowe