Przyszłość w równowadze

W Arctic Paper dążymy do stworzenia zdrowej równowagi pomiędzy ludźmi, produkcją i społecznością. Wierzymy w dokonywanie przemyślanych inwestycji, które są oceniane na podstawie ich wpływu na cały proces produkcyjny. Prowadzimy naszą działalność w sposób stabilny, z długoterminową perspektywą.

Zrównoważona przyszłość

Nieustannie inwestujemy w projekty oszczędzające zasoby, które przynoszą korzyści zarówno środowisku, jak i naszym procesom, pracownikom i klientom. Ludzie są w centrum wszystkiego, co robimy. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby osiągnąć zadowolenie pracowników. Nasz kodeks postępowania oraz polityka społecznej odpowiedzialności biznesu wspierają różnorodność i nie akceptują żadnych form dyskryminacji. Inwestujemy w szkolenia i edukację, ponieważ rozwój firmy idzie w parze z rozwojem umiejętności i kompetencji pracowników,. Tylko w ten sposób możemy dotrzymać kroku ciągle zmieniającemu się światu.

 

UN_Sustainable_Development_Goals.png

Nasz wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju

W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała obszerną listę 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Będąc zaangażowanym w zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach naszej działalności, Arctic Paper postanowił skupić się na sześciu celach, które są najbardziej istotne dla naszej działalności i do których możemy najlepiej przyczynić się w przyszłości.

 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 3, 8

Ludzie

 • Systematyczne podejście do zdrowia i bezpieczeństwa w każdej fabryce
 • Corocznie zatwierdzane plany działań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
 • Usługi w zakresie opieki zdrowotnej nad pracownikami we wszystkich zakładach
 • Oferta usług rehabilitacyjnych
 • Rejestracja zdarzeń w celu analizy i zapobiegania wypadkom

SCELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 6, 13, 15

Środowisko

 • Najnowocześniejsze urządzenia do uzdatniania wody we wszystkich zakładach
 • Istniejące plany poprawy efektywności wykorzystania wody
 • Pomiar i monitorowanie wskaźników dopływu i odpływu wody
 • Edukacja pracowników w zakresie ochrony środowiska
 • Poprawa efektywności energetycznej
 • Pomiar i monitorowanie wskaźników emisji
 • Wszystkie zakłady posiadają ISO14001
 • Wszystkie papiernie certyfikowane zgodnie z EMAS z oficjalnym raportem do pobrania
 • Pomiar i monitorowanie wskaźników dotyczących gospodarki odpadami
Environmental_House_Munkedals_405.jpg
Grycksbo_biopanna_1000.jpg
Kostrzyn_reels_small.jpg

SCELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 12

Działalność biznesowa

 • Bepłatne deklaracje Paper Profile dla wszystkich produktów
 • Odpowiedzialne praktyki w łańcuchu dostaw
 • Silny nacisk na pomiar i minimalizację wpływu naszej działalności biznesowej na środowisko naturalne

Raport CSR

Arctic Paper od wielu lat angażuje się w zrównoważony rozwój. Dążymy do tworzenia produktów i oferowania usług, które są bezpieczne dla ludzi i środowiska.

How we work with sustainability

Learn more about Arctic Paper’s initiatives when it comes to environmental sustainability