Cele środowiskowe

W Arctic Paper chcemy, aby procesy przemysłowe miały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Naszą strategią jest wyprzedzanie o krok oficjalnych wymagań poprzez wdrażanie aktywnego systemu zarządzania środowiskiem i ciągłe podnoszenie naszych standardów środowiskowych.

Zmniejszony ślad ekologiczny

Papiernie Arctic Paper położone są na pięknych terenach naturalnych, w pobliżu cieków wodnych. Dlatego troska o środowisko w zakresie produkcji i transportu stała się dla nas najwyższym priorytetem. Weźmy na przykład papiernię w Munkedal. Dzięki naszemu ekologicznemu podejściu jest ona dziś jedną z najczystszych na świecie.

Papiernia w Munkedal jest jedną z najczystszych na świecie

Arctic Paper S.A. od dawna angażuje się w zrównoważony rozwój środowiska naturalnego. Jesteśmy dumni, że oferujemy produkty nadające się do recyklingu, wykonane głównie z zasobów odnawialnych. Staramy się minimalizować negatywny wpływ naszej produkcji poprzez przyjmowanie i zachęcanie do stosowania zrównoważonych praktyk w całym łańcuchu dostaw. We wszystkich naszych zakładach produkcyjnych funkcjonuje system zarządzania ISO 14001, który wyznacza nasze działania w zakresie ochrony środowiska. Wszystkie certyfikaty wraz z danymi środowiskowymi są dostępne na naszej stronie internetowej.

W naszym procesie produkcyjnym koncentrujemy nasze wysiłki środowiskowe na czterech głównych obszarach:

- Zużycie energii
- Zużycie wody
- Odpady
- Emisja CO2

Zużycie energii – Oszczędzanie energii

W Arctic Paper nieustannie pracujemy nad zmniejszeniem zużycia energii w naszych procesach. Obecnie nasze średnie zużycie we wszystkich papierniach mieści się w granicach lub poniżej poziomów zalecanych przez standard UE, BAT (Best Available Technique).

Elektrociepłownia w Arctic Paper Grycksbo wykorzystująca biopaliwo na bazie peletów drzewnych produkuje całe zapotrzebowanie papierni na parę. Oprócz samego kotła, instalacja posiada filtr płuczący oraz turbinę do produkcji własnej energii elektrycznej. Przejście na biopaliwa spowodowało roczną redukcję emisji CO2 z paliw kopalnych o ok. 75 000 ton.

Niedawna inwestycja w papierni Arctic Paper Munkedals zwiększy o 100% dostawy energii produkowanej przez przyjazną dla środowiska elektrownię wodną, zmniejszając jednocześnie zużycie energii elektrycznej pochodzącej z zewnątrz.

This_is_Arctic_Paper_green_white_2018_small.jpg

Całkowite zużycie energii w Kostrzynie


710,786 MWh/rok

2.61 MWh na tonę

 

Energia dla elektrowni w Arctic Paper Kostrzyn pochodzi z lokalnego złoża gazu ziemnego.

Zużycie wody – Ponowne wykorzystanie i uzdatnianie wody

Ponowne wykorzystanie wody

W Arctic Paper minimalizujemy zużycie wody poprzez recykling dużych jej ilości. Nasze aktualne zużycie wody w całej Grupie Arctic Paper wynosi średnio mniej niż 10 litrów na 1 kg papieru. Papiernia w Munkedal zużywa 3-5 litry, co stanowi jeden z najniższych wskaźników w całej branży.


Oczyszczanie wody

Ochrona życia w lokalnych rzekach jest bliska sercom ludzi pracujących w Munkedal. W Arctic Paper Kostrzyn wdrożone są systemy efektywnego oczyszczania wody procesowej.

 

Arctic-Paper-Munkedals-Water-usage-2020_v2.jpg

Odpady – Postępowanie z odpadami i recykling

Postępowanie z odpadami

W Arctic Paper Munkedal odzyskuje się osad biologiczny jako substrat do użyźniania gleby. Spełnia on kryteria wykorzystania w rolnictwie, co tworzy naturalny cykl ekologiczny.


Recykling

Aby wykorzystać nasze surowce i energię w sposób jak najbardziej odpowiedzialny i ekonomiczny, Arctic Paper opracował zaawansowane systemy sortowania i recyklingu materiałów oraz odzyskiwania energii z odpadów produkcyjnych.

 

Emisja CO2 Zmniejszanie śladu węglowego

Zmniejszanie śladu węglowego

Walka z globalnym ociepleniem jest jednym z naszych największych wyzwań na przyszłość. Na szczęście produkcja papieru ma niewielki wpływ na zmiany klimatyczne, ponieważ rosnące zdrowe lasy pochłaniają CO2. Mimo to, redukcja emisji CO2 przy produkcji i transporcie papieru jest jednym z najważniejszych aspektów pracy Arctic Paper w zakresie ochrony środowiska. 

 

Oto kilka przykładów na to, jak udało nam się zmniejszyć ślad węglowy:

  • Proces produkcyjny w Arctic Paper Grycksbo charakteryzuje się wyjątkowo niską emisją kopalnego CO2, dzięki wykorzystaniu biopaliwa (peletów drzewnych), które generują energię i ogrzewanie. Innymi słowy, emisja kopalnego CO2 jest bliska zeru, co stanowi kluczową korzyść przy zakupie papieru marki G produkowanego w tej papierni.

  • Papiernia Arctic Paper Grycksbo zmniejszyła również emisję CO2 z transportu papieru o ponad 40% dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu przewoźników, wybieraniu transportu kolejowego, gdy jest to możliwe, oraz zmniejszeniu odległości transportu.

  • W papierni Arctic Paper Kostrzyn poczyniono ogromne inwestycje w nowoczesne i wydajne rozwiązania energetyczne. Zmodernizowana elektrociepłownia zasilana gazem ziemnym, który jest znacznie czystszy od ropy naftowej i węgla, zmniejszyła emisję CO2 przy produkcji papieru o ponad 50%. Obecnie papiernia jest samowystarczalna energetycznie w zakresie ogrzewania i energii elektrycznej.

  • Papiernia Arctic Paper Munkedal podpisała 15-letnią umowę na instalację i eksploatację kotłowni na odpady bio o mocy 30 MW. Zapewni to niższe, stabilne i przewidywalne koszty energii przy 60-procentowej redukcji emisji CO2.

How we work with sustainability

Learn more about Arctic Paper’s initiatives when it comes to environmental sustainability