Ład korporacyjny

Dobre Praktyki

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach spółki

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW przekazujemy informację o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki w latach 2017 – 2021.

Informacja dotycząca realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy 2020