Zrównoważona firma

Arctic Paper promuje zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez odpowiedzialne pozyskiwanie certyfikowanego drewna i masy celulozowej, a także marketing i sprzedaż certyfikowanego papieru. Certyfikacja FSC® Chain of Custody kontroluje cały proces, od pochodzenia surowca do wytworzonego produktu. Pomaga to Państwu w dokonywaniu odpowiedzialnych zakupów.

Odpowiedzialna gospodarka leśna

Głównym źródłem surowca Arctic Paper są lasy zarządzane w sposób zrównoważony. Wszystkie papiernie Arctic Paper posiadają certyfikaty FSC® i PEFC™, a wszystkie standardowe produkty z serii Amber, Arctic, Arctic Volume, G i Munken są dostępne z certyfikatami FSC i PEFC, (FSC® FSC-C020637, PEFC™ PEFC/05-33-99). Naszym pierwszym wyborem jest zawsze celuloza pozyskiwana z certyfikowanych lasów (np. FSC i PEFC) - jeśli tylko jest dostępna.

Zapewniamy odpowiedzialną produkcję od drzewa do papieru

Kontrola pochodzenia produktu

FSC® (Forest Stewardship Council) zostało założone w 1993 roku z inicjatywy użytkowników drewna, handlowców oraz przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną środowiska i praw człowieka. FSC promuje ekologicznie, społecznie i ekonomicznie odpowiedzialne zarządzanie lasami na świecie.

Certyfikacja FSC Chain of Custody umożliwia konsumentom i firmom śledzenie pochodzenia surowca do wytworzonego produktu i dokonywanie odpowiedzialnych zakupów.


Dowiedz się więcej o FSC na świecie

PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
jest globalnym systemem, który promuje zrównoważoną gospodarkę leśną – środowiskowo, społecznie i ekonomicznie, dla obecnych i przyszłych pokoleń – poprzez niezależną certyfikację lasów przez osoby trzecie.

Certyfikacja PEFC Chain of Custody (CoC) pomaga papierniom Arctic Paper w dostarczaniu klientom informacji o pochodzeniu surowca.


Czytaj więcej o PEFC na świecie

 

A_Sustainable_Company_Steven-Kamenar.jpg

Odpowiedzialne pozyskiwanie drewna i masy celulozowej

W Arctic Paper aktywnie promujemy zrównoważoną gospodarkę leśną poprzez pozyskiwanie certyfikowanego drewna i masy celulozowej, a także marketing i sprzedaż certyfikowanego papieru. Aby zapewnić odpowiedzialny łańcuch wartości, zwracamy się do naszych dostawców masy celulozowej i firm transportowych o przedstawienie raportu szczegółowo opisującego ich działania na rzecz środowiska w zakresie zużycia energii, wody i surowców oraz zanieczyszczania powietrza.

Arctic Paper zobowiązuje się do pozyskiwania drewna i masy celulozowej wyłącznie z odpowiedzialnych źródeł i stosuje procedury mające na celu unikanie:

- Nielegalnie pozyskanego drewna;
- Drewna pozyskiwanego z naruszeniem praw tradycyjnych oraz praw człowieka;
- Drewna pozyskiwanego w lasach, w których szczególne walory ochronne są zagrożone przez prowadzoną gospodarkę leśną;
- Drewna pozyskiwanego w lasach przekształcanych na plantacje lub do celów nieleśnych;
- Drewna pochodzącego z lasów, w których sadzi się drzewa genetycznie modyfikowane.

Asortyment papierów z certyfikatami FSC® i PEFC™

W 2003 roku papier Munken jako pierwszy otrzymał certyfikat. Od tego czasu prowadzimy dalsze prace nad certyfikacją FSC i PEFC zarówno dla papierów powlekanych, jak i niepowlekanych. Dzięki temu możemy dzisiaj oferować naszym klientom pełną gamę certyfikowanych produktów. Wszystkie papiery są obecnie dostępne w wersji z certyfikatem FSC, a większość z nich również z certyfikatem PEFC.

Raport CSR

Arctic Paper od wielu lat angażuje się w zrównoważony rozwój. Dążymy do tworzenia produktów i oferowania usług, które są bezpieczne dla ludzi i środowiska.

How we work with sustainability

Learn more about Arctic Paper’s initiatives when it comes to environmental sustainability