Organy Spółki

Zarząd – Rada Nadzorcza – Zespół Zarządzający

Zarząd

Michal-Jarczynski.jpg

Michal Jarczyński


Prezes Zarządu i CEO, Dyrektor Generalny

 

Kieruje i nadzoruje działalność obszaru zarządczego.

Pan Michał Jarczyński uzyskał tytuł inżyniera mechanika na Politechnice Poznańskiej oraz ukończył studia podyplomowe z finansów i controllingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pan Michał Jarczyński piastował liczne kierownicze funkcje w polskim przemyśle, ostatnio jako prezes firmy Radpol S.A., polskiej spółki technologicznej notowanej na GPW. W latach 2008-2013 Pan Michał Jarczyński pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Arctic Paper S.A.. Pan Michał Jarczyński posiada 15-letnie doświadczenie w branży papierniczej.

Katarzyna Wojtkowiak440x380.jpg

Katarzyna Wojtkowiak


Członek Zarządu i CFO, Dyrektor finansowy

 

Kieruje i nadzoruje działalność obszaru finansowego.

Pani Katarzyna Wojtkowiak posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach w działach finansowych. Od 11 lat jest związana z Grupą Arctic Paper, gdzie pełniła funkcję Głównej Księgowej i Group Treasury. Pani Katarzyna Wojtkowiak ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu o specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw, ponadto posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 

fabian440x380.jpg

Fabian Langenskiöld

 

Członek Zarządu i Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu w firmie Arctic Paper.

 

Kieruje i nadzoruje działaniami sprzedażowymi oraz marketingowymi firmy.

 

Fabian Langenskiöld dołączył do Arctic Paper w 2019 i pełni funkcję Wiceprezesa ds. Sprzedaży i Marketingu. Fabian Langenskiöld uzyskał stopień magistra nauk ekonomicznych na Hanken School of Economics w Helsinkach, Finlandia. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w dziedzinie marketingu i sprzedaży w przemyśle papierniczym. Wcześniej zajmował ważne stanowiska w firmach takich jak Stora Enso i Shandong Chenming Paper Holdings. W swojej obecnej roli Fabian Langenskiöld jest odpowiedzialny za kierowanie i nadzorowanie działań sprzedażowych oraz marketingowymi w firmie Arctic Paper.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach spółki

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW przekazujemy informację o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki w latach 2018 – 2022.

Rada Nadzorcza

Sylwetki Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. – załącznik nr 1 do raportu bieżącego 22/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku:

Per Lundeen

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roger Mattsson

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Thomas Onstad

Członek Rady Nadzorczej

 

Zofia Dzik

Członek Rady Nadzorczej

 

Anna Jakubowski

Członek Rady Nadzorczej


Sylwetki członków +

 

Komitet Audytu

Oświadczenie o zmianach w składzie osobowym Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. oraz o spełnianiu przez Komitet Audytu i jego członków wymogów ustawowych.

 

Grupa Zespół Zarządzający

W skład Zespołu Zarządzającego Arctic Paper S.A. wchodzą:

 

Michał Jarczyński

Dyrektor Generalny Arctic Paper S.A.
Dyrektor Zarządzający Arctic Paper Kostrzyn S.A.

 

Katarzyna Wojtkowiak

Dyrektor Finansowy

 

Fabian Langenskiöld

Wiceprezes wykonawczy ds. Sprzedaży

 

Jacek Łoś

Wiceprezes wykonawczy ds. Zakupów

 

Wolfgang Lübbert

Wiceprezes wykonawczy ds. Marketingu i Strategii

 

Kaj Hansson

Group HR Manager

 

Kent Blom

Dyrektor Zarządzający Arctic Paper Munkedals AB i Arctic Paper Grycksbo AB