Organy Spółki

Zarząd – Rada Nadzorcza – Zespół Zarządzający

Zarząd

Michal-Jarczynski.jpg

Michal Jarczyński


Prezes Zarządu i CEO, Dyrektor Generalny

 

Kieruje i nadzoruje działalność obszaru zarządczego.

Pan Michał Jarczyński uzyskał tytuł inżyniera mechanika na Politechnice Poznańskiej oraz ukończył studia podyplomowe z finansów i controllingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pan Michał Jarczyński piastował liczne kierownicze funkcje w polskim przemyśle, ostatnio jako prezes firmy Radpol S.A., polskiej spółki technologicznej notowanej na GPW. W latach 2008-2013 Pan Michał Jarczyński pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego Arctic Paper S.A.. Pan Michał Jarczyński posiada 15-letnie doświadczenie w branży papierniczej.

Goran-Eklund_CFO.png

Göran Eklund


Członek Zarządu i CFO, Dyrektor finansowy

 

Kieruje i nadzoruje działalność obszaru finansowego.

Pan Göran Eklund ukończył Uniwersytet w Karlstad, wydział Business Administration and Economics. Ma 22-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, w tym w działach finansowych. W latach 2010-2016 był związany z firmą AB Geveko, gdzie pełnił funkcję CEO oraz CFO. Wcześniej pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego w europejskim oddziale GM Lear Corporation oraz jako Dyrektor Zarządzający i Dyrektor Finansowy w Lear Corporation Sweden AB, a także jako Dyrektor Finansowy, HR i IT dywizji tekstyliów firmy Autoliv.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach spółki

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW przekazujemy informację o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki w latach 2018 – 2022.

Rada Nadzorcza

Sylwetki Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. – załącznik nr 1 do raportu bieżącego 22/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku:

Per Lundeen

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roger Mattsson

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Thomas Onstad

Członek Rady Nadzorczej

 

Zofia Dzik

Członek Rady Nadzorczej

 

Anna Jakubowski

Członek Rady Nadzorczej


Sylwetki członków +

 

Komitet Audytu

Oświadczenie o zmianach w składzie osobowym Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. oraz o spełnianiu przez Komitet Audytu i jego członków wymogów ustawowych.

 

Grupa Zespół Zarządzający

W skład Zespołu Zarządzającego Arctic Paper S.A. wchodzą:

 

Michał Jarczyński

Dyrektor Generalny Arctic Paper S.A.
Dyrektor Zarządzający Arctic Paper Kostrzyn S.A.

 

Göran Eklund

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

 

Fabian Langenskiöld

Wiceprezes wykonawczy ds. Sprzedaży

 

Jacek Łoś

Wiceprezes wykonawczy ds. Zakupów

 

Wolfgang Lübbert

Wiceprezes wykonawczy ds. Marketingu i Strategii

 

Kaj Hansson

Group HR Manager

 

Kent Blom

Dyrektor Zarządzający Arctic Paper Munkedals AB i Arctic Paper Grycksbo AB