Kalendarz Inwestora

WTOREK, 9 LIS, 2021

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

WTOREK, 17 SIE, 2021

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku

WTOREK, 11 MAJ, 2021

1Q2021 consolidated quarterly report

TUESDAY, 16 MAR, 2021

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku

WTOREK, 16 MAR, 2021

Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok