Kalendarz Inwestora

WTOREK, 22 MAR, 2022

Raport roczny za 2021 rok

WTOREK, 22 MAR, 2022

Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok

PONIEDZIAŁEK, 09 MAJ, 2022

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

ŚRODA, 10 SIE, 2022

Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku

PONIEDZIAŁEK, 07 LIS, 2022

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku