Nasze polityki

Kodeks postępowania pracowników

Kodeks postępowania Spółki Arctic Paper opisuje podstawowe zasady zachowania obowiązujące pracowników Arctic Paper i wszystkie osoby reprezentujące Arctic Paper. Zobowiązujemy się do uczciwego i etycznego postępowania w kontaktach ze wszystkimi interesariuszami. Kodeks postępowania pracowników

Polityka środowiskowa

Papiernie wchodzące w skład grupy Arctic Paper położone są w pięknych, cennych przyrodniczo regionach, w pobliżu cieków wodnych. Myślenie o produkcji papieru w aspekcie ochrony środowiska stało się z tego powodu naszą drugą naturą. Wszystko, co robimy, w pierwszej kolejności uwzględnia ograniczenie zużycia zasobów i energii w procesie produkcji oraz znalezienie sposobów na utrzymanie zrównoważonego rozwoju. Klimat jest częścią środowiska naturalnego, dlatego jesteśmy również współodpowiedzialni za łagodzenie skutków i kierunki działań związanych z globalnym ociepleniem. Polityka środowiskowa

 

Polityka różnorodności

W Arctic Paper wierzymy, że różnorodność naszych pracowników jest mocną stroną, która umożliwia rozwój naszej organizacji. Poza talentem i kompetencjami pracowników, to właśnie różnorodność płci, wieku, wykształcenia czy pochodzenia – a co za tym idzie – doświadczenia, prowadzi do większej otwartości, lepszej pracy czy nowych rozwiązań. Przekłada się to na nasze wyniki i przewagę konkurencyjną Arctic Paper. Wspieranie różnorodności pozwala nam również przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Polityka różnorodności

 

Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Dla Arctic Paper S.A. zrównoważony rozwój jest podstawą naszej działalności. Wierzymy, że nie można prowadzić działalności biznesowej bez uwzględnienia wpływu organizacji na środowisko i społeczeństwo. Chcemy pozostawić po sobie jak najmniejszy ślad, jednocześnie wywierając jak największy pozytywny wpływ na naszych interesariuszy. Jest to nasza odpowiedzialność jako firmy, która zatrudnia ponad tysiąc pracowników w całej Europie, dostarcza swoje produkty do klientów na całym świecie, a jej proces produkcyjny opiera się na wykorzystaniu surowców odnawialnych. Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Usługa zgłaszania przypadków naruszenia

Arctic Paper dąży do utrzymania przejrzystego klimatu biznesowego i wysokiego poziomu etyki biznesowej. Działalność Arctic Paper reguluje szereg polityk, wymogów wewnętrznych, praw, zasad i procedur. Pragniemy działać w sposób przejrzysty i chcemy, aby nasi pracownicy i inni interesariusze czuli, że są częścią naszej działalności. Usługa zgłaszania przypadków naruszenia