Usługa zgłaszania przypadków naruszenia

Arctic Paper dąży do utrzymania przejrzystego klimatu biznesowego i wysokiego poziomu etyki biznesowej. Działalność Arctic Paper reguluje szereg polityk, wymogów wewnętrznych, praw, zasad i procedur. Pragniemy działać w sposób przejrzysty
i chcemy, aby nasi pracownicy i inni interesariusze czuli, że są częścią naszej działalności.

Cel systemu
Dzięki systemowi zgłaszania przypadków naruszenia każdy może poinformować
o podejrzeniu popełnienia poważnego wykroczenia, które nie jest zgodne z Polityką dotyczącą kodeksu postępowania, wartościami i zachowaniem Arctic Paper.


Kiedy z niego korzystać
Jako Nasz interesariusz, wewnętrzny lub zewnętrzny, możesz skorzystać z usługi zgłaszania przypadków naruszenia Arctic Paper.


W pierwszej kolejności zachęcamy, abyś Ty jako pracownik Arctic Paper, zwrócił się do swojego przełożonego. Jeśli jesteś zewnętrznym interesariuszem, możesz skontaktować się z własnym przełożonym i następnie poinformować osobę kontaktową po stronie Arctic Paper. Jeśli uważasz, że nie możesz otwarcie przekazać swoich informacji, oferujemy możliwość anonimowego zgłoszenia swoich podejrzeń.


System zgłaszania przypadków naruszenia może być wykorzystywany do przekazywania informacji w przypadku podejrzenia, że jakieś działanie jest niezgodne z wartościami
i zasadami etycznymi Arctic Paper lub może mieć poważny wpływ na naszą organizację lub życie czy zdrowie danej osoby.


Nie trzeba przedstawiać dowodów na swoje podejrzenia, ale wszystkie wiadomości muszą być przekazywane w dobrej wierze.

 

W jaki sposób z niego korzystać
Aby zapewnić anonimowość osoby zgłaszającej przypadek naruszenia, system jest obsługiwany przez zewnętrzną firmę WhistleB, Centrum Zgłaszania Przypadków Naruszenia report.whistleb.com/arcticpaper.

 

Skopiuj lub wpisz ten adres w przeglądarce internetowej i postępuj zgodnie
z instrukcjami. Po zakończeniu zamknij przeglądarkę internetową.

Kanał komunikacyjny jest zaszyfrowany i zabezpieczony hasłem. Wszystkie wiadomości są traktowane jako poufne.