Struktura akcjonariatu

  Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym
  Thomas Onstad 6 233 658 8,98%
  Nemus Holding AB 40 381 449 58,28%*
  Håfreströms Företagspark AB 600 000 0,87%
  Other shareholders 22 082 676 31,87%
  Ogółem 69 287 783 100,00%

 

* posiadane pośrednio przez Thomas Onstad


Sharholder_structure_chart_2021_PL.png

Rekomendacje

Analitycy: Krystian Brymora

Dom Maklerski BDM S.A.

ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice

 

+48 501238 443

brymora@bdm.com.pl
E-mail