Struktura akcjonariatu

  Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym
  Thomas Onstad   5 623 658,00   8,12%
  Nemus Holding AB 40 981 449,00 59,15%*
  Håfreströms Företagspark AB      600 000,00   0,87%
  Other shareholders 22 082 676,00 31,87%
  Ogółem 69 287 783,00 100,00%

 

* posiadane pośrednio przez Thomas Onstad


Sharholder_structure_chart_2021_PL.png

Rekomendacje

Analitycy: Krystian Brymora

Dom Maklerski BDM S.A.

ul. 3-go Maja 23, 40-096 Katowice

 

+48 501238 443

brymora@bdm.com.pl
E-mail