Arctic Paper kontroluje 50% akcji Rottneros AB

Arctic Paper S.A., jeden z wiodących w Europie producentów objętościowego papieru książkowego oraz wysokogatunkowego papieru graficznego, w związku z trwającym wezwaniem na akcje szwedzkiej spółki Rottneros AB, nabył od drugiego po Arctic Paper SA, największego akcjonariusza Rottneros AB - Skagen Vekst Verdipapirfondet (SVV) – posiadającego 11 716 098 akcji tej spółki (reprezentujących 7,7% wszystkich akcji) 2 929 125 akcji Rottneros AB, natomiast 5 858 174 akcji Rottneros będących do tej pory w posiadaniu SVV zostanie zamienionych na akcje Arctic Paper SA w ramach trwającego wezwania. Dodatkowo SVV sprzedał spółce Trebruk AB, największemu udziałowcowi Arctic Paper SA, 2.929.125 akcji Rottneros AB. Spółka Trebruk AB zobowiązała się do bezwarunkowego i nieodwołalnego zaoferowania tych akcji, oraz posiadanych 219 603 akcji Rottneros, w wezwaniu.

Po zrealizowaniu tej transakcji, wraz z już posiadanymi na dzień 7 stycznia 2013 roku 62 124 368 akcjami Rottneros AB oraz nabytymi poza wezwaniem 2 154 993 akcjami Rottneros AB, Arctic Paper SA kontrolować będzie w sumie 76 215 062 akcji Rottneros AB, co stanowi 50,0% wszystkich akcji tej spółki.

Akcjonariusze Rottneros AB mogą sprzedać swoje akcje lub też zapisywać się na akcje Arctic Paper SA na zasadach określonych w wezwaniu do 4 lutego 2013 roku.

Dalszych informacji udziela:
Michał Jarczyński, Prezes ARCTIC PAPER S.A.
telefon: +48 61 62 62 007
email: michal.jarczynski@arcticpaper.com

01 lutego, 2013