Arctic Paper S.A. będzie głosować przeciwko wypłacie dywidendy w spółce zależnej Rottneros AB

Arctic Paper S.A., drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie, podaje do publicznej wiadomości swoje zamiary w zakresie głosowania na zbliżającym się Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki zależnej Rottneros AB (Rottneros).

Zarząd spółki Rottneros przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Rottneros, które odbędzie się 22 marca 2013 roku, propozycję wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,10 korony szwedzkiej (SEK) na akcję, co oznacza wypłatę dywidendy w całkowitej kwocie 15,3 milionów SEK.

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy spółki Rottneros zwraca, między innymi, szczególną uwagę na zależność możliwości wypłaty dywidendy od momentu cyklu koniunkturalnego, w którym znajduje się branża jak i sama spółka. Spółka Rottneros wykazała w 2012 roku stratę netto, a także wykazywała stratę w większości poprzednich lat obrotowych. W opinii Zarządu Arctic Paper, w świetle wyników finansowych oraz poziomu rentowności działalności operacyjnej propozycja wypłaty dywidendy przez Rottneros jest nieuzasadniona. Co więcej, Arctic Paper zauważa że w 2012 roku, a w szczególności w ostatnim kwartale nastąpił znaczący wzrost zadłużenia spółki Rottneros. W tej sytuacji zaleca się znaczny poziom ostrożności, co do możliwości wypłaty dywidendy przez spółkę Rottneros.

Zdaniem Arctic Paper, w obecnej sytuacji deklaracja wypłaty dywidendy nie jest uzasadniona z punktu widzenia rozsądnej perspektywy biznesowej, a także nie jest zgodna z polityką wypłaty dywidendy przyjętą przez spółkę Rottneros.

Spółka Arctic Paper nie zgadza się z propozycją wypłaty dywidendy przedstawioną przez Zarząd Rottneros i będzie głosowała przeciwko tej propozycji na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki, które odbędzie się 22 marca 2013 roku. Arctic Paper zaproponuje, aby cały zysk spółki został przez nią zatrzymany.

Arctic Paper S.A. jest właścicielem około 54% akcji i głosów w spółce zależnej Rottneros AB, która jest notowana na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ OMX.

Dalszych informacji udziela:
Michał Jarczyński, Arctic Paper CEO
tel.: +48 61 62 62 007
e-mail: michal.jarczynski@arcticpaper.com

12 marca, 2013