Grupa Arctic Paper po I połowie 2016: Stabilne wyniki i wzrost EBITDA

Wyniki finansowe Grupy Arctic Paper za I połowę 2016 roku potwierdzają skuteczność obranej strategii. O konsekwentnej poprawie wyników świadczy m.in. wzrost EBITDA o 14,9% (z 116,9 mln zł do 134,4 mln zł) w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 roku. Przychody za ten okres były o 2,8% wyższe i wyniosły 1,5 mld zł.

W II kwartale 2016 roku wynik EBITDA Grupy Arctic Paper w segmencie papieru wzrósł do 29,4 mln zł, co oznacza poprawę o 29,2 mln zł w porównaniu z II kwartałem 2015 roku. Wynik EBITDA za I półrocze 2016 roku wzrósł o 34 mln zł, w ujęciu rok do roku, osiągając wartość 60,2 mln zł.

 

Pobierz Komunikat PrasowyPONIEDZIAŁEK, 29 SIE, 2016