Grupa Arctic Paper po III kwartale 2017: Wyniki pod wpływem dalszego wzrostu cen celulozy

Grupa Arctic Paper uzyskała w III kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży w wysokości prawie 735,9 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 70,8 mln zł, a zysk operacyjny 38,5 mln zł. Zysk netto Grupy z działalności kontynuowanej w III kwartale 2017 roku osiągnął poziom 25,6 mln zł.

 

Osłabienie wyników Arctic Paper w III kwartale było przede wszystkim efektem dalszego wzrostu cen celulozy, który nie został jeszcze w pełni skompensowany przez podwyżki cen papieru. Na wynik wpływ miało także planowe wstrzymanie produkcji w zakładzie w zakładzie Arctic Paper Kostrzyn na 12 dni w lipcu tego roku, związane z prowadzonym procesem inwestycyjnym , którego celem jest zwiększenie efektywności tego zakładu.

 

Pobierz Komunikat Prasowy

 

 

PONIEDZIAŁEK, 13 LIS, 2017