Arctic Paper S.A. zwiększa moce produkcyjne papierni w Kostrzynie

Zarząd Arctic Paper S.A. wraz z Radą Nadzorczą podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu inwestycyjnego w spółce zależnej Arctic Paper Kostrzyn S.A., którego celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu. Wartość inwestycji jest szacowana na około
10 milionów EUR (ok. 42 mln PLN) i zostanie sfinansowana ze środków transzy B kredytu inwestycyjnego udostępnionego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Zakończenie prac inwestycyjnych jest planowane na pierwszą połowę 2019 roku.

 

Pobierz Komunikat Prasowy

 

 

PIĄTEK, 15 GRU, 2017