Arctic Paper S.A., Q3 2020: Solidne wyniki na przekór trudnym warunkom rynkowym

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za III kw. wyniosły 702,8 mln PLN (153,5 mln EUR1).
  • Zysk EBITDA w III kw. wyniósł 86,4 mln PLN (18,8 mln EUR1).
  • Zysk EBIT w III kw. osiągnął poziom 59,1 mln PLN (12,9 mln EUR1), a zysk netto 45,4 mln PLN (9,9 mln EUR1).
  • Przez ostatnie trzy kwartały Grupie udało się utrzymać ceny i wolumeny sprzedaży papieru na stabilnym poziomie, pomimo wymagającego rynku. 
  • Grupa utrzymuje stabilną sytuację finansową i wysoką płynność, co pozwoliło na częściową spłatę zadłużenia - Grupa pracuje obecnie nad zmianą jego struktury.
  • Połączenie segmentów papieru i celulozy stabilizuje wyniki, gdyż wahania w obu segmentach wzajemnie się równoważą.
  • Grupa utrzymuje procedury mające na celu minimalizowanie wpływu Covid-19 na produkcję i sprzedaż.

 

„Rozwijamy nasz biznes i utrzymujemy stabilność finansową pomimo niepewnych warunków rynkowych.”
Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (list Prezesa Zarządu na stronie 2)

 

Pobierz Komunikat Prasowy

 

 

PONIEDZIAŁEK, 16 LIS, 2020