Arctic Paper S.A. po 4Q 2020 – wstępne wyniki finansowe*: Dobre wyniki i umocnienie pozycji w burzliwych czasach

  • Przychody ze sprzedaży w 4Q wyniosły 714,7 mln PLN (160,8 mln EUR1).
  • EBITDA w 4Q wyniosła 25,1 mln PLN (5,6 mln EUR1), a marża EBITDA 3,5 proc.
  • Przychody ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 2847,5 mln PLN (640,6 mln EUR1).
  • EBITDA za rok 2020 wyniosła 271,4 mln PLN (61,6 mln EUR1), a marża EBITDA 9,5%.
  • Papier i celuloza – naturalny hedging dwóch segmentów, zapewniający stabilizację wyników.
  • Mocny wynik skonsolidowany: wskaźnik dług netto / EBITDA spadł do 0,49 (0,57).
  • Umocnienie pozycji rynkowej i ożywienie w produkcji i sprzedaży papieru w 4Q.
  • Inwestycje w energię odnawialną: hydroenergetykae, ogniwa fotowoltaiczne i biopaliwa.
  • Zarząd proponuje dywidendę w wysokości 0,30 zł na akcję.

 

* Zaudytowany raport FY 2020 zostanie opublikowany 16 marca.

 

“Podsumowując: prężny segment papierniczy, rekordowa produkcja celulozy, nowe inwestycje w odnawialne źródła energii, stabilne skonsolidowane wyniki i solidna sytuacja finansowa. Pomimo burzliwej sytacji rynkowej Arctic Paper jest silniejszy niż w ostatnich latach.”

Michal Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (list Prezesa Zarządu znajduje się na stronie 2)

 

Pobierz Komunikat Prasowy

 

 

PIĄTEK, 26 LUT, 2021