Arctic Paper S.A. 4Q 2021 – wstępne wyniki finansowe*: Dobre wynik i pozytywne perspektywy zarówno dla segmentu celulozy, jak i papieru

  • Przychody ze sprzedaży w IV kwartale wyniosły 953,5 mln PLN (208,8 mln EUR1).
  • EBITDA za IV kwartał wyniosła 69,2 mln PLN (15,2 mln EUR1) a marża EBITDA 7,3 proc.
  • Przychody ze sprzedaży w 2021 r. wyniosły 3412,6 mln PLN (747,2 mln EUR1).
  • EBITDA w 2021 r. wyniosła 327,8 mln PLN (71,8 mln EUR1), a marża EBITDA 9,6 proc.
  • Rekordowy popyt na papier; aktywne działania w celu optymalizacji przychodu na maszynogodzinę
  • Rozpoczęto przygotowania do budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 17 MW w Kostrzynie.
  • Powołanie nowego dyrektora zarządzającego segmentem produkcji papieru Arctic Paper w Szwecji.
  • Po zakończeniu okresu sprawozdawczego: decyzja o zainwestowaniu w fabrykę tacek z formowanego włókna celulozowego wspólnie z Rottneros.
  • Zarząd zaproponuje dywidendę w wysokości 0,40 PLN na akcję.

 

* Zaudytowany raport FY 2021 zostanie opublikowany 22 marca.


“Solidne wyniki, silny cash flow i niemal pełne obłożenie mocy produkcyjnych w segmencie papieru graficznego i celulozy to solidne fundamenty do kontynuacji dywersyfikacji i inwestycji w opakowania i energię odnawialną.” 
Michal Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (list Prezesa Zarządu znajduje się na stronie 2)

 

Pobierz Komunikat Prasowy

17 lutego, 2022