Arctic Paper S.A. 4Q 2022 – wstępne wyniki finansowe*: Najlepszy rok w historii Grupy

  • Przychody ze sprzedaży w IV kw. wyniosły 1 085,1 mln PLN (229,4 mln EUR1).
  • EBITDA w IV kw. wyniosła 140,0 mln PLN (29,6 mln EUR1), a marża EBITDA 12,9 proc.
  • Przychody ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 4 894,3 mln PLN (1 035,0 mln EUR1).
  • EBITDA w 2022 wyniosła 974,0 mln PLN (206,0 mln EUR1), a marża EBITDA 19,9 proc.
  • Zmniejszenie popytu na rynku papieru w IV kwartale w związku z redukcją zapasów przez klientów.
  • Koncentracja na marżach, a nie wolumenach, aby utrzymać rentowność
  • Arctic Paper awansuje do segmentu Mid Cap NASDAQ Stockholm
  • Zarząd będzie rekomendował dywidendę w wysokości 2,7 PLN na akcję (0,30).

 

* Zaudytowany raport FY 2022 zostanie opublikowany 28 marca.

 

“Dobre wyniki znacząco poprawiły sytuację finansową Arctic Paper.”

Michal Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

(list Prezesa Zarządu znajduje się na stronie 2)

 

Pobierz Komunikat Prasowy

15 lutego, 2023