Arctic Paper S.A., 1Q 2022: Najlepszy kwartalny wynik Grupy w burzliwych czasach

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale wyniosły 1 110,8 mln PLN ( 240,1 mln EUR1).
  • Zysk EBITDA w I kwartale osiągnął poziom 205,7 mln PLN (44,5 mln EUR1).
  • Zysk EBIT w I kwartale wyniósł 176,1 mln PLN (38,1 mln EUR1) a zysk netto 146,4 mln PLN (31,6 mln EUR1).
  • Silny popyt i podwyżki cen równoważą rosnące koszty surowców, energii i logistyki.
  • Wysokie wykorzystanie mocy wytwórczych (99%) dzięki właściwemu  zarządzania produkcją papieru.
  • Kolejne kroki w celu realizacji strategii 4P w zakresie zielonej energii i opakowań.

 

„Od momentu publikacji  naszej strategii 4P intensywnie pracowaliśmy nad zmianą i dywersyfikacją Grupy zgodnie z nowymi celami. Kroki, które podjęliśmy – i kroki, które zamierzamy podjąć – zmienią naszą działalność biznesową.”

Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (List Prezesa Zarządu na str. 2)

Wybrane wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)

PLN (mln)

Q1 2022

Q1 2021

Zmiana

Q4 2021

Przychody ze sprzedaży, Grupa Arctic Paper

1 110,8

782,8

327,9

953,5

Przychody ze sprzedaży, Arctic Paper

(segment papieru)

819,6

547,3

272,2

689,2

Zysk EBITDA, Grupa Arctic Paper

205,7

72,2

133,5

69,2

Zysk EBITDA, Arctic Paper (segment papieru)

130,0

56,7

73,3

31,2

Zysk EBIT, Grupa Arctic Paper

176,1

43,2

132,9

74,1

Zysk EBIT, Arctic Paper (segment papieru)

110,4

37,8

72,6

46,8

Zysk netto, Grupa Arctic Paper

146,4

32,3

114,1

54,7

Zysk netto, Arctic Paper (segment papieru)

93,6

25,8

67,9

30,4

Zysk netto na akcję2

1.74

0.42

1.32

0.62

Dług netto

150,8

163,2

-12,4

119,1

Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów.

 

1 Arctic Paper S.A. raportuje w złotych polskich. W komunikacie prasowym w języku angielskim powyższe kwoty zostały przeliczone na EUR według średnich stawek za dany kwartał.

2 Zysk netto na akcję: zysk netto segmentu papieru plus 51% zysku netto Rottneros podzielone przez liczbę akcji.


“Udało nam się z sukcesem skompensować  rosnące koszty surowców, energii i logistyki podwyżkami cen papieru.”
Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

 

Pierwszy kwartał 2022 r. przyniósł bardzo dobre wyniki, przy stale silnym popycie na papier, celulozę i opakowania. Wzrost cen zarówno papieru, jak i celulozy zwiększył przychody Grupy do 1 110,8 mln PLN (782,8), a EBITDA do 205,7 mln PLN (72,2), czyniąc wynik kwartalny najlepszym w historii Arctic Paper z marżą EBITDA na poziomie 18,5 proc. (9,2). Sytuacja finansowa jest solidna, a wskaźnik dług netto/EBITDA wynosi 0,33 (0,70). Połączenie celulozy i papieru, które historycznie równoważyły się nawzajem poprzez cykle gospodarcze, teraz jeszcze wyraźniej oddziałują na siebie nawzajem i wzmacniają wyniki Grupy.

 

Segment papieru zwiększył w tym okresie przychody o prawie 50 proc. do 819,6 mln PLN (547,3) przy EBITDA na poziomie 130,0 mln PLN (56,7). Wykorzystanie mocy produkcyjnych utrzymywało się na wysokim poziomie 99 procent (94) trzeci kwartał z rzędu, a nasze papiernie aktywnie pracują nad miksem produktów i cen, aby zoptymalizować produkcję. Udało nam się z sukcesem zrównoważyć rosnące koszty surowców, energii i logistyki z wprowadzonymi podwyżkami cen papieru. Nie doświadczyliśmy jeszcze żadnych poważnych zakłóceń w naszym łańcuchu logistycznym w tym okresie, ale zaktualizowaliśmy nasze plany awaryjne, aby zwiększyć naszą gotowość operacyjną na potencjalne trudności w łańcuchu dostaw.

 

W segmencie celulozy, reprezentowanym przez Rottneros, przychody wzrosły do 660 mln SEK (542) przy EBITDA na poziomie 174 mln SEK (40) i wyniku netto 114 mln SEK (5). Rynek celulozy nadal jest silny, a cena  NBSK powróciła do historycznego maksimum w marcu. Ograniczone możliwości transportu z innych regionów i szybko rosnący popyta na opakowania z surowców odnawialnych przyczyniły się do popytu na celulozę.

 

W segmencie  opakowań wzrost wolumenu ustabilizował się w pierwszym kwartale zgodnie z naszą ambicją maksymalizacji produkcji w naszych fabrykach pod względem wartości na tonę. Jednocześnie przyspieszyliśmy nasz plan inwestycji w nowe moce produkcyjne w rozwijającym się segmencie zrównoważonych opakowań.

 

Gwałtowny wzrost cen energii potwierdza słuszność  inwestowania w zieloną energię. Zgodnie z zapowiedziami z grudnia, obecnie realizujemy nasz plan budowy farmy solarnej w Kostrzynie. W tym okresie podpisaliśmy również umowę z NTP na budowę zakładu produkcyjnego na naszym terenie, który rozpocznie produkcję w 2025 roku. Będziemy kupować ciepło powstające w procesie produkcyjnym w tym zakładzie, co zmniejszy naszą emisję CO2 o 20 000 ton rocznie.

 

Od momentu wdrożenia naszej strategii 4P w październiku intensywnie pracowaliśmy nad zmianą i dywersyfikacją Grupy zgodnie z nowymi celami. Kroki, które podjęliśmy – i kroki, które zamierzamy podjąć – zmienią naszą działalność biznesową. Podczas gdy wyniki Grupy są najlepsze  w historii, rosyjska agresja i wojna na Ukrainie sprawiły, że przyszło nam działać w burzliwym okresie.

 

Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

 

Kalendarz finansowy na 2022 r.: 2Q (1H) 2022: 10 sierpnia 2022 r. 3Q 2021: 7 listopada 2022 r.

 

Pobierz Komunikat Prasowy

08 maja, 2022