Arctic Paper S.A., 2Q/1H 2022: Najlepsze wyniki Grupy tworzą silną bazę do inwestycji

- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w II kw. wzrosły o 65 proc. do 1 296,3 mln PLN (279,6 mln EUR1).

- EBITDA w II kw. osiągnęła rekordowy poziom 330,1 mln PLN (71,2 mln EUR1).

- EBIT w II kw. wyniósł 298,1 mln PLN (64,3 mln EUR1), a zysk netto 254,1 mln PLN (54,8 mln EUR1).

- Dług netto na rekordowo niskim poziomie -12,6 mln PLN (152,6 mln PLN na koniec 1Q’22).

- Wykorzystanie mocy produkcyjnych w segmencie papieru wyniosło 99 proc. czwarty kwartał z rzędu.

- Ciepłownia  na biomasę w Munkedal zostanie uruchomione w III kw.

- Efektywny hedging energetyczny

- Przyjęcie polityki dywidendowej Grupy w lipcu br.

 

„Silny bilans przygotowuje nas do realizacji planowanych inwestycji, w ramach realizacji strategii 4P.”

Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (list Prezesa Zarządu na stronie 2)

Wybrane wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)

PLN (million)

2Q 2022

2Q 2021

Zmiana

1H 2022

1H 2021

Przychody ze sprzedaży, Grupa Arctic Paper

1 296,3

786,6

509,7

2 407,0

1 569,4

Przychody ze sprzedaży, Arctic Paper

(segment papieru)

948,6

526,8

421,8

1 768,1

1 074,1

Zysk EBITDA, Grupa Arctic Paper

330,1

84,2

245,9

535,8

156,4

Zysk EBITDA, Arctic Paper (segment papieru)

227,2

26,0

201,2

357,2

82,7

Zysk EBIT, Grupa Arctic Paper

298,1

54,5

243,5

474,1

97,7

Zysk EBIT, Arctic Paper (segment papieru)

207,4

6,9

200,5

317,8

44,7

Zysk netto, Grupa Arctic Paper

254,1

35,6

218,5

400,5

67,9

Zysk netto, Arctic Paper (segment papieru)

196,8

0,2

196,5

290,4

26,0

Zysk netto na akcję2

PLN 3,12

PLN 0.27

PLN 2,85

PLN 4,86

PLN 0.69

Dług netto

-12.6

152.6

-165.2

-12.6

152.6

 

Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów.

 

[1] Arctic Paper S.A. raportuje w złotych polskich. W komunikacie prasowym w języku angielskim powyższe kwoty zostały przeliczone na EUR według średnich stawek za dany kwartał. Pełen raport kwartalny jest dostępny na www.arcticpaper.com

2 Zysk netto na akcję: zysk netto segmentu papieru plus 51% zysku netto Rottneros podzielone przez liczbę akcji.

 

“Ważnym elementem strategii Arctic Paper jest przyspieszenie rozwoju segmentu Energia, a jej efektem będzie samowystarczalność energetyczna oraz uzyskanie neutralności emisyjnej do 2030 roku.”

Michał Jarczyński, CEO of Arctic Paper S.A.

 

Drugi kwartał 2022 roku był najlepszy w historii Grupy. Przychody Arctic Paper wzrosły o 65 proc. do 1 296,3 mln PLN (786,6 mln PLN). Do poprawy wyników przyczynił się zarówno segment papieru, jak i celulozy, co zaowocowało wynikiem EBITDA w wysokości 330,1 mln PLN (84,2 mln PLN). Marża EBITDA osiągnęła 25,5%, ponieważ Arctic Paper - podobnie jak cała branża - działał w wyjątkowo zmiennym otoczeniu biznesowym. Właściwe decyzje pozwoliły w pełni wykorzystać możliwości rynkowe.

 

Pozycja finansowa Arctic Paper jest solidna i została dodatkowo wzmocniona w tym okresie dzięki silnym przepływom pieniężnym w wysokości 218,3 mln PLN (30,6 mln PLN), co zaowocowało rekordowo niskim wskaźnikiem dług netto/EBITDA na poziomie -0,02 (0,57). Silny bilans przygotowuje nas na przyszłość, ponieważ kontynuujemy nasze plany inwestycyjne zgodnie ze strategią 4P.

 

W segmencie papieru przychody wzrosły o 80 proc. do 948,6 mln PLN (526,8 mln PLN). EBITDA osiągnęła rekordowy poziom 227,2 mln PLN (26,0 mln PLN) dzięki wyższym cenom i efektywnemu zarządzaniu całym procesem produkcji i sprzedaży. Kontynuowaliśmy działania związane z optymalizacją produkcji, podczas gdy skutki rosnących kosztów zostały zrównoważone przez wzrost cen naszych wyrobów. Nasze źródła energii są w większości lokalne, w tym dostawy gazu w Kostrzynie, i skutecznie zabezpieczamy się w celu ograniczania wzrostu kosztów energii. Dzięki zaangażowaniu naszego zespołu wykorzystanie mocy produkcyjnych utrzymało się na wysokim poziomie 99 procent (92).

 

Segment celulozy – Rottneros – zwiększył swoje przychody o 32 procent do 784 mln SEK (593 mln SEK) z rekordową EBITDA w wysokości 253 mln SEK (127 mln SEK), spowodowaną przez wysoką produkcję i silny popyt na celulozę. Segment celulozy zintensyfikował swoją koncentrację na rentowności poprzez poprawę wydajności i produktywności.

 

W przypadku segmentu opakowań wolumeny były stabilne, zgodnie z naszą ambicją optymalizacji produkcji pod względem maksymalizacji rentowności. Nasza inwestycja - fabryka ekologicznych opakowań w Kostrzynie - o przewidywanej wartości 15 mln EUR postępuje zgodnie z planem, a uruchomienie zaplanowano na koniec 2023 roku. Projekt będzie realizowany jako joint venture z Rottneros.

 

Energia to kluczowa kwestia dla przemysłu europejskiego. Ważnym elementem strategii Arctic Paper jest przyspieszenie rozwoju segmentu Energia, a jej efektem będzie  samowystarczalność energetyczna oraz  uzyskanie neutralności emisyjnej do 2030 roku. Latem 2022 r. w Munkedal uruchomiony zostanie ciepłownia  na biomasę, który zapewni fabryce kolejne stabilne źródło energii w konkurencyjnej cenie. Warto podkreślić, że realizacja naszej polityki hedgingu cen energii elektrycznej w Szwecji przynosi dobre wyniki.

 

Podsumowując, pracujemy zgodnie ze strategią 4P, aby inwestować w bardziej zdywersyfikowany biznes. Doskonałe wyniki dają nam siłę finansową, aby realizować nasze plany i patrzymy w najbliższą przyszłość ze spokojem i pewnością.

 

Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

 

Kalendarz inwestorski: wyniki 3Q, 7 listopada 2022 r.

 

Pobierz Komunikat Prasowy

 

10 sierpnia, 2022