• Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kw. wyniosły 965,4 mln PLN (222,8 mln EUR1).
  • EBITDA w I kw. wyniosła 112,0 mln PLN (25,8 mln EUR1).
  • EBIT w I kw. wyniósł 83,7 mln PLN (19,3 mln EUR1), a zysk netto 81,6 mln PLN (18,8 mln EUR1).
  • Ożywienie w segmencie papieru w porównaniu z poprzednim kwartałem.
  • Kontynuacja rozwoju segmentu energetycznego, w szczególności projektów solarnych.
  • Po okresie sprawozdawczym: podpisanie umowy dotyczącej magazynów energii elektrycznej w szwedzkich papierniach.
  • Na WZA w dniu 29 maja podjęta zostanie decyzja w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 1,0 zł na akcję. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 12 czerwca, a dzień wypłaty - 18 czerwca br.


Pierwszy kwartał przyniósł niższą sprzedaż i zysk niż kwartał porównywalny. Jednocześnie skonsolidowany wynik był wyższy niż w poprzednim kwartale.”


Michal Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (list Prezesa Zarządu znajduje się na stronie 2)


Wybrane wstępne wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper3 oraz Arctic Paper (segment papieru)


PLN (mln)

1Q 2024

1Q 2023

Zmiana

4Q 2023

Przychody ze sprzedaży, Grupa Arctic Paper

965,4

1 032,2

-66,8

825,9

Przychody ze sprzedaży, Arctic Paper (segment papieru)

701,0

722,3

-21,2

581,2

EBITDA, Grupa Arctic Paper

112,0

185,5

-73,5

96,3

EBITDA Arctic Paper (segment papieru)

109,0

113,8

-4,8

119,8

EBIT, Grupa Arctic Paper

83,7

155,6

-72,0

67,1

EBIT, Arctic Paper (segment papieru)

89,7

93,4

-3,7

97,3

Zysk netto, Grupa Arctic Paper

81,6

131,7

-50,1

35,6

Zysk netto, Arctic Paper (segment papieru)

97,8

82,8

+15,0

60,8

Zysk netto Grupa Arctic Paper na akcję2 (PLN/akcja)

1.19

1.56

-0.37

0,69

Dług netto

-310,0

-258,4

-51,6

-347,5


Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów.


1Arctic Paper S.A. raportuje w PLN. W komunikacie prasowym w języku angielskim powyższe kwoty zostały przeliczone na EUR według średnich stawek za dany kwartał.


2 Zysk netto na akcję: zysk netto segmentu papieru plus 51% zysku netto Rottneros podzielone przez liczbę akcji


3 Ze względu na zasady konsolidacji, dane dotyczące segmentu celulozowego prezentowane w skonsolidowanym raporcie grupy Arctic Paper mogą różnić się od danych prezentowanych w raporcie Rottneros.


“Kontynuujemy rozwój w segmencie energetycznym. Pod koniec maja do użytkowania zostanie oddana nasza farma fotowoltaiczna w Kostrzynie o mocy 17 MWh, a w 2025 r. spodziewamy się zrealizować kolejny etap na 9 MWh.”
Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.
This disclosure contains information that Arctic Paper is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 14-05-2024 07:45 CET.