Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2018

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ARCTIC PAPER S.A. odbędzie się dnia 13 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 w budynku Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, II piętro, sala: C2.

 

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ


1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Pobierz

 

2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE ARCTIC PAPER S.A. I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

Na dzień 18 maja 2018 r., tj. na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna, ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna wynosi 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy).


3. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A.

Pobierz


4. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

Pobierz

 

5. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

Pobierz


6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w roku 2017

Pobierz


7. Kontakt: wza@arcticpaper.com


8. Godziny pracy Biura Zarządu: dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni Biuro nie pracuje.