Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2015

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ARCTIC PAPER S.A. odbędzie się dnia 21 grudnia 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie ARCTIC PAPER S.A., ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 334 A, 60-406 Poznań

Treść uchwał podjętych na NZA


1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Pobierz


2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE ARCTIC PAPER S.A. I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

Na dzień 25 listopada 2015 r., tj. na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna, ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna wynosi 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy).


3. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A.

Pobierz


4. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną

Pobierz


5. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

Pobierz


6. Kontakt: wza@arcticpaper.com


7. Godziny pracy Biura Zarządu: dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni Biuro nie pracuje.