Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2021

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ARCTIC PAPER S.A. odbędzie się dnia 22 czerwca 2021 r. W Kostrzynie nad Odrą o godz. 12.00 w siedzibie Arctic Paper S.A., ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ

 

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.
  Pobierz

 2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE ARCTIC PAPER S.A. I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.
  Na dzień 27 maja 2021 r., tj. na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna, ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna wynosi 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy).

 3. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A.
  Pobierz

 4. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za lata 2019 i 2020” wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta
  Pobierz

 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w roku 2020
  Pobierz

 6. Noty biograficzne kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A., zgłoszonych przez akcjonariusza Nemus AB
  Pobierz

 7. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.
  Pobierz

 8. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.
  Pobierz

 9. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
  Pobierz

 10. Reżim sanitarny obowiązujący podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arctic Paper S.A.
  Pobierz

 11. Kontakt: wza@arcticpaper.com

 12. Godziny pracy Biura Zarządu: dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni Biuro nie pracuje.

27 maja, 2021