Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2013

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ARCTIC PAPER S.A. odbędzie się 28 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w budynku WORLD TRADE CENTER Poznań sp. z o.o. ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań, sala seminaryjna 112, I piętro.

Treść uchwał podjętych na WZA


1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu

Pobierz


2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Arctic Paper S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na dzień 31 maja 2013 r., tj. na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna, ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna wynosi 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy).


3. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A .

Pobierz


4. Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arctic Paper S.A.

Pobierz


5. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

Pobierz


6. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

Pobierz


7. Kontakt: wza@arcticpaper.com


8. Godziny pracy Biura Zarządu: dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni Biuro nie pracuje.