Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2015

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ARCTIC PAPER S.A. odbędzie się 29 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w budynku Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, II piętro, sala: Congresia 2.

Treść uchwał podjętych na WZA


1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Pobierz


2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Arctic Paper S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na dzień 1 czerwca 2015 r., tj. na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna, ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna wynosi 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy).


3. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A.

Pobierz


4. Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arctic Paper S.A.

Pobierz


5. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

Pobierz


6. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

Pobierz


7. Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej

Pobierz


8. Kontakt: wza@arcticpaper.com


9. Godziny pracy Biura Zarządu: dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni Biuro nie pracuje.