Rada nadzorcza

Sylwetki Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. – załącznik nr 1 do raportu bieżącego 22/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku:

Per Lundeen

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Edukacja:
Pan Per Lundeen, obywatel Szwecji zamieszkały w Lund, jest absolwentem wydziału Inżynierii Chemicznej oraz Technologii Papieru na Uniwersytecie w Goteborgu (Chalmers University of Technology).

Przebieg pracy zawodowej:
Pan Per Lundeen od prawie 40 lat pełni funkcje kierownicze w przemyśle chemicznym, produkcji papieru i opakowań.Przez 20 lat pracował w A&R Packaging Group, w tym przez 12 lat pełnił funkcję Prezesa i Dyrektora Zarządzającego. Pełnił również funkcję Prezesa ECMA – Europejskiego Związku Producentów Kartonu.

Pan Lundeen jest związany z grupą Arctic Paper od 2013 roku, pełnił wtedy funkcję członka Rady Nadzorczej Rottneros AB. Od roku 2014 do sierpnia 2016, Pan Lundeen pełnił funkcję Prezesa oraz Dyrektora Zarządzającego Rottneros AB. Od tego czasu jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów Rottneros AB.

Dodatkowo Pan Lundeen zasiada w Radach Nadzorczych następujących przedsiębiorstw:

- Fiskeby Board AB: Producent odnawialnych opakowań kartonowych.
- Rottneros AB: Producent celulozy.
- Strand Packaging AB: Producent kartonu i opakowań tekturowych.

Ponadto Pan Lundeen oświadczył:

 • że zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jest oskarżony w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art.585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h. i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach.
 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Arctic Paper S.A.
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).

 

Roger Mattsson

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Pan Roger Mattson pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej od 2014 roku.

Edukacja:
Pan Roger Mattsson ma wyższe wykształcenie, ukończył Wydział Biznesu, Ekonomii i Prawa na Uniwersytecie w Goteborgu.

Przebieg pracy zawodowej:
Pan Mattsson ma szerokie doświadczenie w pracy w działach finansowych i kontrolingu, pracował jako kontroler grupy (Toyota Material Handling i Rexam) oraz jako kierownik finansowy (Lantmännen Doggy). Sprawował także funkcję Dyrektora Finansowego w spółce Talent Plastics Group.
Pan Mattsson był już związany z Grupą Arctic Paper – w latach 2007-2011, pracował jako Kontroler Finansowy Grupy w Arctic Paper S.A.
Obecnie Pan Mattsson piastuje stanowisko Dyrektora Finansowego w Nemus Holding AB.

 

Ponadto Pan Mattsson oświadczył:

 • że zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jest oskarżony w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art.585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h. i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach.
 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Arctic Paper S.A.
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).
 • że spełnia kryteria członków komitetu audytu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2020.1415 t.j. z dnia 2020.08.19), w zakresie posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz wiedzy i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych.

 

Thomas Onstad

Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Thomas Onstad pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. od 2008 roku.

Edukacja:
Pan Thomas Onstad jest absolwentem London School of Foreign Trade.

 

Ponadto Pan Onstad oświadczył:

 • że zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jest oskarżony w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art.585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h. i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach.
 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Arctic Paper S.A.
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).

 

 

Zofia Dzik

Członek Rady Nadzorczej

 

Edukacja:
Pani Zofia Dzik jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs Uniwersytetu Stanford oraz INSEAD Business School. Pani Zofia Dzik posiada tytuł MBA Manchester Business School. Jest mentorem, certyfikowanym członkiem Association for Project Management (APM), certyfikowanym członkiem The John Maxwell Team, czołowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej ekspertów z zakresu przywództwa.

Przebieg pracy zawodowej:
W latach 1995 - 2003 była doradcą w firmach Arthur Andersen oraz Andersen Business Consulting oraz Dyrektorem Działu Ubezpieczeń odpowiedzialnym m.in. za projekty dla sektora usług finansowych w zakresie: strategii, skalowalności biznesu, fuzji, strategii sprzedaży omni-channel, reorganizacji i finansów.

Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (Grupa RSA) działającą w obszarze fintech, gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Link4 S.A., pierwszego ubezpieczyciela direct w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (start-up, budowanie marki, CRM, automatyzacja procesów, indywidualna ocena ryzyka, nowe technologie, metoda agile, innowacyjne kanały dystrybucji, przywództwo, człowiek w pracy, zarządzanie talentami, sukcesja).

W latach 2007 - 2009 pełniła funkcję Członka Zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz Dyrektora Generalnego na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance.

W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków. Była przewodniczącą rad nadzorczych spółek: TU Link4 S.A. (członek Rady do lipca 2015) i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji (start up), Direct Pojistovna w Czechach (start up) oraz Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A.

W swojej bogatej karierze zawodowej zajmowała stanowiska:

2006 - 2008 Członek Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń;

2007 - 2010 Członek Rady Nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

2012 - 2013 niezależny członek w radach nadzorczych następujących spółek: KOPEX S.A. – producent sprzętu górniczego, Polish Energy Partners S.A (PEP S.A.) - spółka w obszarze energii odnawialnej;

2014 - 2016 FSCD (Digital University);

2015 - 2016 Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu AmRest SE – wiodący operator w sektorze QSR w Europie, ponad 1000 restauracji - własne brandy i franchasing dla Starbucks, Pizza Hut, KFC;

2012 - 2016 bank PKO BP S.A – Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu i Komitetu Nominacji, Członek Komitetu Ryzyka;

2015 - 2017 InPost – Przewodnicząca Komitetu Audytu;

2011 - 2018 ERBUD S.A. wiodąca w Polsce firma z branży budowlanej oraz Benefit Systems S.A. – innowacyjny integrator usług benefitów pozapłacowych dla pracowników i operator infrastruktury sportowej;

Od 2010 roku inwestor i innowator społeczny, Prezes Zarządu Humanites, think&Do tank społeczny, łączący tematy Człowieka i Technologii, którego celem jest systemowe wsparcie transformacji społecznej, budowa kapitału społecznego i jakościowy rozwój społeczeństwa w czterech obszarach: Rodzina, Edukacja, Środowisko Pracy oraz Świat Kultury i Mediów. Mentor, autor modelu „Spójnego Przywództwa”™, programu rozwoju liderów budujących angażujące organizacje, gdzie biznes realizuje swoje cele, a ludzie odnajdują sens. Założycielka i dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oświaty oraz międzynarodowego Centrum Etyki Technologii.

Obecnie Pani Zofia Dzik sprawuje funkcję niezależnego Członka Rad Nadzorczych następujących spółek:

BRW S.A. – wiodący producent i dystrybutor mebli w Polsce i w Europie (Wiceprzewodnicząca);

PKP CARGO S.A. wiodący w Europie operator logistyczny i przewoźnik cargo w transporcie kolejowym (Członek Komitetu Audytu, przewodnicząca Komitetu Nominacji);

Sanok Rubber S.A. – międzynarodowy producent wyrobów z gumy oraz

CCC S.A. branża fashion, produkcja i sprzedaż obuwia oraz odzieży (Członek Komitetu Audytu).

Ponadto Pani Zofia Dzik oświadczyła:

 • że zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jest oskarżona w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art.585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h. i nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach.
 • że spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem zapisów Zasady II.Z.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016“.
 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Arctic Paper S.A.
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).
 • że spełnia kryteria niezależności członków komitetu audytu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2020.1415 t.j. z dnia 2020.08.19), a także, że posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych.

 

Anna Jakubowski

Członek Rady Nadzorczej

 

Edukacja:

Pani Anna Jakubowski ukończyła studia w zakresie Business Administration (1990) na uniwersytecie Wilfrid Laurier University w Waterloo, w prowincji Ontario, w Kanadzie.

Przebieg pracy zawodowej:
Jej kariera zawodowa rozpoczęła się w Procter & Gamble (P&G) Canada (1991 – 1993), gdzie pracowała, jako National Account Manager. W latach 1993 – 1998 zajmowała różne stanowiska, poczynając od Pharmacy Channel Manager do Trade Marketing Manager oraz Area Sales Manager w P&G Polska. W roku 1998 objęła stanowisko Regional Customer Business Development Manager w firmie P&G – Europa Środkowo-Wschodnia, z kolei w okresie 1999 – 2007 pracowała, jako New Business Development Manager oraz (od 2002 r.) jako Strategy, Business Development Director w P&G Europa Zachodnia. Kontynuowała karierę zawodową w Szwajcarii w P&G Fabric Care (2007 – 2011) jako Associate Director: Marketing.

W latach 2011 – 2016 związała się zawodowo z firmą Coca-Cola, gdzie zajmowała następujące stanowiska: International Group Marketing/Strategy Director w Coca-Cola Hellenic Bottling Company (2011 – 2013), Business Capability Director w
The Coca-Cola Company (2013) oraz w latach 2013 – 2016 Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola Poland Services Sp z o.o. oraz Franchise General Manager na Polskę i kraje bałtyckie w The Coca-Cola Company, Członek Zarządu w Multivita Sp. z o. o., Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola Balti Jookide AS.

W roku 2018 zajmowała stanowisko Dyrektora Generalnego na Polskę i kraje bałtyckie w firmie Marie Brizard Wine & Spirits Sp. z o.o. W latach 2019-2020 pełniła funkcję Dyrektora Generalnego w Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w Life Institute Sp. z o.o. Sp. K.

Była także zaangażowana w działalność następujących organizacji i stowarzyszeń: Women’s International Networking Leadership Forum - Rada Doradców (2004 – 2012), Organization of Women in International Trade - Rada Dyrektorów (2005 – 2010) oraz w roku 2008, jako Wiceprezes Wykonawczy, a w roku 2009 jako Prezes w organizacji Geneva Women in International Trade, jako Prezes (2005 – 2010), w latach 2015 – 2016 pełniła również funkcję Członka Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, w latach 2015 – 2018 jako Członek Zarządu, Wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy (IAA) w Polsce. Obecnie jest Członkiem Zarządu Polsko – Kanadyjskiej Izby Gospodarczej, Doradcą i Mentorem w Global Shapers – Mentor4Starters program, oraz Mentorem w CFA Society Poland.

W roku 2011 zdobyła nagrodę TIAW – The World of Difference 100 Award (Nagroda w uznaniu za działania mające na celu umacnianie pozycji ekonomicznej kobiet), a w roku 2016 nagrodę Woman of Charisma: Business & Social Enterprise Award (Polska).

Od dnia 21 maja 2015 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019 r. do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A., tj. do 1 października
2019 r., również Członek Rady Nadzorczej Euro Banku S.A.

Ponadto Pani Anna Jakubowski oświadczyła:

 • że zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jest oskarżona w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art.585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h. i nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach.
 • że spełnia kryteria niezależności członków rady nadzorczej w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem zapisów Zasady II.Z.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016“.
 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Arctic Paper S.A.
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.).
 • że spełnia kryteria niezależności członków komitetu audytu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2020.1415 t.j. z dnia 2020.08.19), a także, że posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych.