Energia

Wytwarzanie energii i zarządzanie energią

Transformacja w kierunku stosowania energii wolnej od paliw kopalnych jest jednym z najbardziej palących problemów naszych czasów. W Arctic Paper chcemy przyczynić się do pozytywnych zmian i znaleźć długoterminowe zrównoważone alternatywy dla dzisiejszych rozwiązań energetycznych. Dla nas transformacja rozpoczęła się w 2008 roku. Od tego czasu konsekwentnie zwiększaliśmy udział odnawialnych źródeł energii w naszych procesach produkcyjnych, co obniżyło naszą emisję CO2 o 40%.