Grupa Arctic Paper w I połowie 2015 r.: Zdecydowane działania w trudnej sytuacji rynkowej

Wyniki finansowe wypracowane przez Grupę Arctic Paper z działalności kontynuowanej w pierwszej połowie 2015 r. są lepsze w porównaniu z osiągniętymi w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niemniej, jak komentuje Wolfgang Lübbert, Prezes Zarządu Arctic Paper, „wyniki działalności na rynku papieru są dalekie od satysfakcjonujących”. Wynik EBITDA wyniósł 116,9 mln zł (wzrost o 14% w stosunku do pierwszej połowy 2014 r.), zysk operacyjny przekroczył 62,8 mln zł (wzrost o 35,8%), a zysk netto sięgnął 51,9 mln zł (wzrost o 114,6%). Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły ponad 1,459 mld zł i były wyższe o 1,6% od osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. Powyższe rezultaty uwzględniają wkład spółki Rottneros (większościowe udziały Rottneros zostały przejęte przez Grupę Arctic Paper w 2013 r.), która odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe w omawianym okresie.

 

Pobierz Komunikat Prasowy

 

 

PIĄTEK, 28 SIE, 2015