Arctic Paper S.A. Q4/2017: Stabilne wyniki w trudnym otoczeniu rynkowym

Przychody ze sprzedaży w IV kwartale wyniosły 740,0 mln PLN (174,9 mln EUR1). W całym 2017 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 2 952,8 mln PLN (693,4 mln EUR1).

 

EBITDA w IV kwartale wyniosła 33,6 mln PLN (7,9 mln EUR1). EBITDA za rok 2017 wyniosła 244,4 mln PLN (57,4 mln EUR1).

 

Na poziomie EBIT w IV kwartale odnotowano stratę w wysokości 6,1 mln PLN (-1,5 mln EUR1). W 2017 roku EBIT osiągnął poziom 109,6 mln PLN (25,7 mln EUR1).

 

Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,20 PLN na akcję.

 

Utrzymujące się wysokie ceny celulozy wpłynęły na osiągnięte wyniki.

Podjęto decyzje o inwestycji w wysokości 42 mln PLN (10 mln EUR) w zwiększenie mocyprodukcyjnych w papierni w Kostrzynie oraz 29 mln PLN (7 mln EUR) w rozbudowę elektrowniwodnej w papierni Munkedal.

 

Ogłoszona została nowa strategia, obejmująca okres do 2022 roku, której celem jestosiągnięcie poziomu marży EBIT w wysokości 10%.“W ciągu ostatnich dwóch lat położyliśmy fundamentypod pozytywny rozwój Grupy Arctic Paper.Podjęte wysiłki przynoszą rezultaty."Per Skoglund, Prezes Zarządu Arctic Paper

 

Pobierz Komunikat Prasowy

 

 

PONIEDZIAŁEK, 9 KWI, 2018