Arctic Papier S.A. po II kwartale i I półroczu 2018: Wzrost wyników pomimo presji na marże w segmencie papieru wywołanej wysokimi cenami celulozy

  • Przychody ze sprzedaży w II kwartale 2018 r. wyniosły 792,4 mln PLN (187,8 mln EUR)
  • EBITDA w II kwartale ukształtowała się na poziomie 66,8 mln PLN (15,8 mln EUR)
  • EBIT wyniósł 45,5 mln PLN (10,8 mln EUR)
  • Podwyżki cen produktów nie zrównoważyły rosnących cen celulozy
  • Nieznacznie wzrósł udział w sprzedaży produktów specjalistycznych, co jest zgodne ze strategią
  • Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 0,2 zł na akcję

 

"Podwyżki cen, które wdrożyliśmy, jeszcze nie w pełni zrekompensowały rosnące koszty celulozy i ciężko pracujemy, aby bronić naszych marż"
– Per Skoglund, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

 

Pobierz Komunikat Prasowy

 

 

PONIEDZIAŁEK, 27 SIE, 2018