Arctic Paper S.A., Q1 2019: Wysokie ceny celulozy przełożyły się na rekordowe wyniki Grupy, ale jednocześnie były wyzwaniem dla segmentu papieru

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale wyniosły 820,6 mln PLN (190,7 mln EUR1).
  • EBITDA w I kwartale osiągnęła poziom 82,4 mln PLN (19,1 mln EUR1).
  • EBIT w I kwartale wyniósł 59,1 mln PLN (13,7 mln EUR1), a zysk netto 38,2 mln PLN (8,9 mln EUR1).
  • Powołanie nowego Dyrektora Sprzedaży w marcu 2019 w celu wzmocnienia sprzedaży. 
  • Wdrożenie programu poprawy rentowności dla segmentu papieru, z celem uzyskania oszczędności w wysokości 40 mln PLN w skali roku, pełny efekt oczekiwany w 2020 roku.
  • Wprowadzenie Munken Kraft - nowego produktu skierowanego do systematycznie rosnącego  segmentu opakowań.
  • Poziom wyników I kwartału dla segmentu papieru spowodował naruszenie kowenantów zawartych w umowie finansowania. Zgodę na przekroczenie poziomu kowenantów  wyraziły już banki (tzw. waiver). Dodatkowo, planowane jest zwołanie zgromadzenia obligatariuszy by uzyskać także ich akceptację.

 

"Aby dostosować organizację do zachodzących na rynku zmian  i wzmocnić naszą konkurencyjność, konieczne jest podjęcie dodatkowych działań mających na celu obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności i przyspieszenie rozwoju naszego portfolio produktów.” – powiedział Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (List Prezesa Zarządu na str. 2)

 

Pobierz Komunikat Prasowy

 

 

WTOREK, 28 MAJ, 2019