Arctic Paper S.A., 1Q 2021: Arctic Paper jest silniejszy niż w ostatnich latach

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale wyniosły 782,8 mln PLN (172,2 mln EUR1).
  • Zysk EBITDA w I kwartale osiągnął poziom 72,2 mln PLN (15,9 mln EUR1).
  • Zysk EBIT w I kwartale wyniósł 43,2 mln PLN (9,5 mln EUR1) a zysk netto 32,3 mln PLN (7,1 mln EUR1).
  • Kontynuacja pozytywnego trendu na rynku po spowolnieniu związanym z pandemią przy opóźnionym skutku wzrostu cen celulozy ze względu na warunki kontraktów.
  • Wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 94% w segmencie papieru i wzrost sprzedaży w segmencie papieru opakowaniowego.
  • Nowa pięcioletnia umowa dot. finansowania na łączną kwotę 300 mln PLN zawarta na bardziej korzystnych warunkach.
  • Utworzenie w Grupie nowej strategicznej jednostki badawczo-rozwojowej w celu przyspieszenia rozwoju segmentu opakowań.

 

„Wraz ze wzrostem cen celulozy zmienia się równowaga pomiędzy segmentami celulozyi papieru, ale korzyści płynące z połączenia tych dwóch segmentów w ramach Grupy pozostają znaczące.”
Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (List Prezesa Zarządu na str. 2)

 

Pobierz Komunikat Prasowy

11 maja, 2021