Arctic Paper S.A., 2Q/1H 2023: Koncentracja na strategicznej dywersyfikacji w obliczu słabszego rynku

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w II kw. wyniosły 836,2 mln PLN (181,3 mln EUR1).
  • EBITDA w II kw. wyniosła 68,9 mln PLN (14,9 mln EUR1).
  • EBIT w II kw. wyniósł 39,3 mln PLN (8,5 mln EUR1), a zysk netto 46,9 mln PLN (10,2 mln EUR1).
  • Dług netto na poziomie -134,1 mln PLN (-12,6 mln PLN).
  • Dywidenda w wysokości 2,7 PLN na akcję została wypłacona zgodnie z polityką dywidendową.
  • Pomimo słabszego popytu, sprawne zarządzanie produkcją i efektywność kosztowa zaowocowały marżą EBITDA na poziomie 8,2%.
  • Koncentracja na długoterminowych inicjatywach strategicznych w celu dywersyfikacji w kierunku zielonej energii i opakowań.
  • Po dacie bilansowej decyzja o inwestycji 285 mln SEK w produkcję energii w Grycksbo.

 

„Nieprzerwanie koncentrujemy się na rozwijaniu naszego segmentu energetycznego, co jest ważnym krokiem w kierunku neutralności klimatycznej i stanowić będzie dodatkowe źródło przychodów w przyszłości.”

Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. (list Prezesa Zarządu na stronie 2)

 

Pobierz Komunikat Prasowy

10 sierpnia, 2023