Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2016

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ARCTIC PAPER S.A. odbędzie się dnia 2 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w budynku Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, II piętro,
sala: Congresia 2.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ


1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Pobierz


2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Arctic Paper S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na dzień 5 maja 2016 r., tj. na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna, ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna wynosi 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy).


3. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A.

Pobierz


4. Uzasadnienie do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr. 20/2016

Pobierz


5. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną

Pobierz


6. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

Pobierz


7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w roku 2015

Pobierz


8. Kontakt: wza@arcticpaper.com


9. Godziny pracy Biura Zarządu: dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni Biuro nie pracuje.