Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2016

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ARCTIC PAPER S.A. odbędzie się dnia 14 września 2016 r. o godz. 11.00 o w budynku Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, II piętro, sala: Congresia 6.

 

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NWZ


1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu

Pobierz


2. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE ARCTIC PAPER S.A. I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień 10 sierpnia 2016 r., tj. na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna, ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna wynosi 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy).


3. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A.

Pobierz


4. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną

Pobierz


5. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną

Pobierz


6. Profil kandydata na Członka Rady Nadzorczej – Pan Per Lundeen

Pobierz


7. Profil kandydata na Członka Rady Nadzorczej – Pan Maciej Georg

Pobierz


8. Kontakt: wza@arcticpaper.com


9. Godziny pracy Biura Zarządu: dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni Biuro nie pracuje