Zgromadzenie Obligatariuszy 2018

Zgromadzenie Obligatariuszy, którzy przystąpili do Umowy Pomiędzy Wierzycielami odbędzie się 20 lutego 2018 roku, o godzinie 13.00 w siedzibie Agenta Emisji tj. Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pod adresem: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wejście Lumen, piętro 5.

 

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Arctic Paper S.A.

Pobierz

 

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy Arctic Paper S.A.

Pobierz

 

3. Protokół i uchwała ze Zgromadzenia Obligatariuszy Arctic Paper S.A.

Pobierz