Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2012

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ARCTIC PAPER S.A. odbyło się 28 czerwca 2012 r. o godz. 11.00 w budynku WORLD TRADE CENTER Poznań sp. z o.o. ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań, sala seminaryjna 112, I piętro.

Treść uchwał podjętych na WZA


1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu

Pobierz


2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Arctic Paper S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na dzień 01 czerwca 2012 r., tj. na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna, ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna wynosi 55.403.500 (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta trzy tysiące pięćset).


3. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A

Pobierz


4. Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arctic Paper S.A.

Pobierz


5. Kontakt: wza@arcticpaper.com


6. Godziny pracy Biura Zarządu: dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni Biuro nie pracuje.


7. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną

Pobierz


8. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną

Pobierz


9. Rekomendacja Rady Nadzorczej Arctic Paper SA w sprawie głosowań podczas Walnego Zgromadzenia.

Pobierz