Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2012

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ARCTIC PAPER S.A. odbędzie się dnia 3 grudnia 2012 r. o godz. 11.00 w budynku WORLD TRADE CENTER Poznań sp. z o.o. ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań, sala seminaryjna 112, I piętro.

Treść uchwał podjętych na NWZA


1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu

Pobierz


2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Arctic Paper S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na dzień 07 listopada 2012 r., tj. na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna, ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki Arctic Paper Spółka Akcyjna wynosi 55.403.500 (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta trzy tysiące pięćset).


3. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A

Pobierz


4. Nowe treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Arctic Paper S.A po zmianach zgłoszonych przez akcjonariuszy: projekt uchwały nr 4/2012 NWZ w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji Warrantów Subskrypcyjnych, udzielenia zgody na przeprowadzenie transakcji oraz zmiany statutu Spółki

Pobierz

 

5. Projekt uchwały nr 5/2012 NWZ w sprawie zmiany statutu Spółki

Pobierz


6. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii B oraz proponowaną cenę emisyjną akcji

Pobierz


7. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną

Pobierz


8. Pełnomocnictwo dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną

Pobierz


9. Kontakt: wza@arcticpaper.com


10. Godziny pracy Biura Zarządu: dni powszednie od godz. 8.00 do 16.00, w pozostałe dni Biuro nie pracuje.